Romeinen

Geef antwoord of een beschrijving bij de volgende termen:

– Verband tussen Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur
– Het pantheon
– Het colosseum
– De Olympische spelen (in de Romeinse tijd)
– 1 Romeinse keizer naar keuze

Advertenties

10 Reacties to “Romeinen”

 1. Raoel Says:

  Hoofdstuk 3 – Romeinen
  Algemene informatie
  Het Romeinse Rijk was het rijk dat na de 5e eeuw v.Chr. vanuit Rome ontwikkelde en op rond de 2e eeuw na Chr. alle landen rond de Middellandse Zee en een groot deel rond van het midden oosten bevatte.

  Architectuur en sculptuur
  Er worden vele verbanden gelegd tussen de Griekse en Romeinse volkeren, wat vooral opvalt is het gebruik van architectuur en sculptuur die beide grote verschillen hebben.
  De verschillende soorten bouw van de Romeinen hebben een meer gevarieerde architectuur dan de Griekse architectuur. De Romeinse architectuur stelde de muur weer centraal, wat in de Griekse architectuur de zuil was. Verder waren de Romeinse architecten meer bevorderd in het maken van binnenruimten, met name koepels en gewelven. De Romeinen zochten namelijk naar verscheidene mogelijkheden om koepelbouw toe te passen voor hun paleizen, en het Pantheon. Ze ontdekten hierbij dat gietbeton een zeer bruikbaar materiaal was voor gewelven. Beton was tussen de eerste- en derde eeuw voor Chr. ontstaan uit het gebruik van breuksteen en kalk, dit gebruikten de Grieken weer niet.
  Alhoewel er gelijkenissen zijn tussen de Romeinse sculptuurkunst en de Griekse zijn er verschillende kenmerken. In de Griekse kunst wordt de mens vaak geïdealiseerd en vol kracht uitstraling weergegeven, terwijl de Romeinen meer naar realisme toegingen . Net als de oude Grieken gebruikten de Romeinen zowel brons als marmer. Hierbij moet wel gezegd worden dat de Romeinen minder begaafd waren in het sculpturen dan de Grieken. Dit is al uitgelegd in het vorig hoofdstuk.
  Het pantheon
  Het pantheon werd gezien als een van de religieuze plaatsen in het oude Rome, pantheon uit het Grieks vertaalt betekent ‘Elk God’ oftewel geheel goddelijk.
  Vooral de opbouw van het pantheon is miraculeus gedaan, het is namelijk een rond gebouw met verscheidene Korinthische zuilen en een betonnen koepel. De betonnen koepel is hierbij speciaal vervaardigt zodat het zelfs aardbevingen kan weerstaan.

  Wat ook heel belangrijk was voor de Romeinen is de Olympische spelen, deze werden gehouden ten ere van Zeus Olympus om de vier jaar. Bij deze spelen werden alle buurlanden uitgenodigd om mee te doen aan de spelen dus ook de Grieken.

 2. Anita Ebrahimi Says:

  Hoofdstuk 3 – Romeinen

  De Romeinen namen veel over van de Grieken, maar bedachten zelf ook veel er was dan ook een verband tussen de Romeinse en Griekse beeldhouwkunst. In de Romeinse beeldhouwkunst werden veel replica’s van Griekse beelden gemaakt. Een groot verschil tussen de Griekse en de Romeinse beeldhouwkunst is dat bij de Grieken een ideale schoonheid werd afgebeeld. Bij de Romeinse beeldhouwkunst ging het vooral om de persoon en z’n karakter. Culturen legden in de beeldhouwkunst de nadruk op de mens, al waren de Romeinse beelden waarheidsgetrouwer, zelfs alle lelijke details werden duidelijk afgebeeld.

  Een belangrijke innovatie van de Romeinen is de rondboog, een beroemd voorbeeld is het Pantheon. Het Pantheon was een tempel voor alle goden. In nissen in de ronde hal stonden beelden van die goden. De architect niet bekend. De opdrachtgever Marcus Agrippa (63-12 voor Christus)) staat boven de architraaf ingebeiteld. Hij was de schoonzoon van keizer Augustus. Wat er helemaal staat is M. AGRIPPA L.F.COS.TERTIVM FECIT. Dat betekent: Marcus Agrippa, zoon van Lucius, voor de derde keer consul, heeft deze tempel laten bouwen. Marcus Agrippa droeg het bouwwerk op aan “de meest heilige Planeetgoden”. Dus daarom staat de koepel voor het heelal en het gat voor de zon. Dus niet zoals de meeste mensen denken, voor de goden.

  In het jaar 72 na Christus gaf keizer Vespasianus opdracht om het Colosseum te bouwen, maar hijzelf heeft het nooit af gezien. Na zijn dood ging Titus, zijn zoon, verder met de bouw. Toen het Colosseum klaar was, konden er ongeveer 55.000 tot 70.000 mensen in.
  De 1e verdieping was voor de 14 groepen ridders, hoge edelen uit de Romeinse burgerij. De 2e verdieping was voor de vrije burgers, kooplieden, handelaren en de 3e verdieping voor gewone burgers. De 4e verdieping was bestemd voor de vrouwen, zodat zij niet zoveel bloed zouden zien. Volgens de Romeinse mannen was dit niet goed voor hen.

  Nadat de Romeinen de Grieken hadden veroverd, waren de Olympische spelen verboden. Hiervoor in de plaats kwamen gladiatoren gevechten De voorstelling begon altijd met de intocht van de gladiatoren. Als een strijder zwaar gewond werd, riep het volk: “Habet” (hij heeft hem). De gevallen gladiator kon in dit geval zijn hand opheffen en daarmee om genade vragen.Het hing vooral van de stemming van de keizer of het publiek af of hij gespaard werd. Beslissend daarbij was of hij goed gestreden had of niet.

  De eerste keizer van Rome was Caesar Octavian Augustus (63 v.Chr. – 14 n. Chr.), hij was de neef van Julius Caesar. Hij zorgde voor rust in het Romeinse rijk en was daardoor heel belangrijk. Ook vermoorde Augustus Marcus Antonius en de laatste farao van Egypte, Cleopatra, bij wijze van spreke. Door Augustus pleegden Marcus en Cleopatra zelfmoord. Augustus bewees zichzelf als een ware leider en werd door de senaat ‘de verhevene’ benoemd een benaming die slechts aan goden voorbehouden was geweest.

 3. Merel Brouwer Says:

  Romeinen

  – De Romeinse cultuur (700 B.C. – 476 A.D.) is samen met de Griekse de basis geweest voor de westerse cultuur die we nu hebben. De Romeinen zijn sterk beïnvloed door de Grieken waardoor ze veel gemeen hebben in tragedies, beeld- en bouwkunst. Op andere vlakken waren de Romeinen weer anders, zo waren zij heel praktisch
  – Verband en verschil tussen Griekse & Romeinse architectuur en sculptuur
  De Romeinse bouwkunst heeft veel elementen van de Griekse overgenomen maar ze hebben ook weer veranderingen aangebracht. Zo hebben Griekse tempels trappen aan alle kanten terwijl Romeinse tempels alleen trappen aan de voorkant hebben. De Romeinse tempels waren ook meer en overdadiger versierd dan de Griekse. De Romeinen waren betere constructeurs (zij konden rondbogen en koepels maken) Terwijl de Grieken Beter waren in de beeldhouwkunst. Veel Romeinse beeldhouwwerken zijn kopieën van de Griekse, het verschil was dat de Romeinen vaak hulp paaltjes moesten maken (zie plaatje).
  – Het Pantheon is het grootste en best bewaarde monument uit de Romeinse beschaving. Het pantheon ligt in Rome aan het Piazza della rotonda, het is de tempel voor alle goden. Dat hij nog bestaat is grotendeels aan de paus uit de 7de eeuw te danken, hij wijde de tempel aan Maagd Maria. De koepel van het Pantheon is een van de grootste prestaties van de Romeinen, hij heeft een diameter en hoogte van beide 43,2 meter! In het midden van de koepel zit een opening waardoor er zonlicht naar binnen komt.
  Het Colosseum is een van de bekendste Romeinse gebouwen, het is het oudste amfitheater van het Romeinse rijk. Het Colloseum is gebouwd in de eerste eeuw na christen en bood plaats voor zo’n 50.000 toeschouwers. Het is heel herkenbaar door de zuilen en bogen op de eerste drie verdiepingen. In de arena werden gevechten gehouden tussen gladiatoren, gewone mensen, en dieren.
  De Olympische spelen (in de Romeinse tijd)
  De zijn gestopt met de olympische spelen toen zij werden veroverd door de Romeinen, want de Romeinen geloofden niet in de Griekse goden. Hoewel ze eigenlijk uiteindelijk wel in dezelfde goden geloofden, maar de Romeinen hadden andere namen voor dezelfde goden. Rond 1890 begonnen de Olympische spelen weer, dit was het idee van de fransman Pierre de Coubertin.
  Romeinse Keizers
  Er waren twee soorten Romeinse keizers, de dictators en de volksvrienden
  Titus Flavius Vespasianus was van 79 tot 81 na Christus keizer van Rome. Titus was een volksvriend door zijn hulp na grote rampen zoals de brand van Rome. Hij opende het Colloseum, dit was na de dood van zijn vader Vespasianus die de opdracht voor de bouw ervan had gegeven. Titus overleed op tweeenveertig-jarige leeftijd aan een koortsaanval.

 4. Sander Houston Says:

  Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur
  In de Griekse beeldhouwkunst werden voornamelijk mooie mensen gekozen om te poseren voor een standbeeld of werden ze als een ideaal beeld van zichzelf gemaakt. Zij zagen schoonheid als een teken van Goddelijkheid. Vaak werden het daardoor de goden die als model werden genomen voor een standbeeld.

  De Romeinen namen dat voor een deel over maar gebruikte de zelfontwikkelde technieken voor andere doeluiteinde zoals een persoon te eren of te memoreren. De Romeinse beeldhouwkunst was ook een stuk realistischer en meer trouw aan de werkelijkheid.

  De overeenkomst tussen de twee was hun stijl ook al was die van de Romeinse voor het meest overgenomen van de Grieken, ook richtten ze zich alle twee op de mens in het algemeen en beeldden ze die beiden het meest af.

  Het pantheon
  Het pantheon was een tempel gebouwd tussen 118 en 125 na Christus. Tegenwoordig wordt het gebruikt als kerk voor Rooms Katholieke. Pantheon staat voor “gewijd aan alle goden” en is ook het belangrijkste pantheon op de wereld.

  Het colosseum
  Het colosseum werd gebouwd in de 1e eeuw na Christus en was voornamelijk bedoeld voor voorstellingen. Het colosseum werd gebouwd in 72 en duurde maar liefst 8 jaar voordat het klaar was. De opening van het colosseum duurde maar liefst honderd dagen en werd door Titus georganiseerd. In het colosseum werden naast schouwspelen voornamelijk gladiatorengevechten gehouden.

  De Olympische spelen in de Romeinse tijd
  De Olympische spelen gingen in de Romeinse tijd gewoon door als er oorlog was. De mannen die daaraan deelnamen waren vaak belangrijk. De sporten dienden ook als training voor de oorlogen zoals worstelen, gladiatorengevechten, wagenrennen en speerwerpen. De Romeinen vonden meedoen belangrijker dan winnen maar als je won kreeg je een krans van wilgentakken.

  Titus Flavius Vespasianus
  Titus werd geboren op 30 december 39 en leefde tot 13 september 81. Van 79 tot 81 was Titus de keizer van Rome. In de twee jaar dat hij regeerde waren er maar liefst twee groten rampen. Als eerste de vulkanische erupties van Vesuvius die Pompeii en Herculaneum compleet verwoestte. De tweede ramp was de pestepedemie en de grote brand die het grootste deel van Rome verwoestte. In 80 openende hij wel het eindelijke voltooide colosseum (zie “Het colosseum”). Hij stierf daarna op 42-jarige leeftijd aan een koortsaanval.

 5. slun4o Says:

  Verband tussen Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur:
  De Grieken brachten een hele reeks innovaties en nieuwe dingen op onze wereld in hun bloemtijd.Zoals de zuilentempels,theater,bouwkunst en filosofie.Na de opkomst van de Romeinen namen ze vele elementen van hen.De Grieken gebruikten proporties en maten bij de bouwkunst,hun tempels hadden peristyles en de sculpturen waren van brons.Al namen da Romeinen veel van de Grieken,brachten ze ook eigen veranderingen zoals moeilijke constructies,de koepel,rondboog,hun tempels waren aan de achterkant dicht en de sculpturen waren van steen.Dus er waren veel overeenkomsten,naar tegelijk ook veel verschillen.

  Het pantheon:
  De bekendste tempel met een koepel.De diameter en hoogte zijn precies hetzelfde(43m).Het oorspronkelijke Pantheon werd gebouwd door de schoonzoon van keizer Augustus,Marcus Agrippa rond 25 v.Chr.Het was een tempel voor alle goden en er stonden beelden van ze in de nissen in de ronde hal.Paus Bonifatius 4de kreeg het als cadeau van keizer Phocas en maakte een kerk van.Mischien is het daarom bewaard gebleven

  Het colosseum:
  De bekendste Romeinse arena.De zuilen op grondniveau zijn Dorisch,op de eerste verdieping Ionisch en op de tweede Corinthisch.Het Colosseum werd geopend in het jaar 80 n.Chr..Daarin vochten slaven of misdadigers,genoemd gladiatoren tgen elkaar of tegen dieren,voor het vermaak van de volk en keizer.

  De Olympische spelen (in de Romeinse tijd):
  De Olympische spelen waren en zijn nog heel belangrijk.Ze waren door de Grieken begonnen en verder door de Romeinen gedaan.De oorspronkelijke spelen werden gehouden in de oude Griekse stad Olympia.Er werd gedaan aan gladiatorengevechten,speerwerpen,boksen enz.Langzaamaan kregen de Romeinen het woord in Griekenland en werden de spelen minder belangrijk gevonden.Toen het Christendom de officiële religie werd van de Romeinen, werden de spelen gezien als heidens feest.De keizer Theodosius 1de verbod de spelen uiteindelijk in 393.

  1 Romeinse keizer naar keuze:
  G.Octavius(later Augustus) was achterneef van Julius Cezar,die hem adopteerde en later plaats kreeg in zijn testament.Na Cezar’s moord werd Rome weer een republiek.Er ontstond een machtsstrijd tussen Marcus Antonius,Lepidus en Octavius.Ze spraken af dat ze Rome voot 5 jaar zouden leiden.Dit hette de “triumvirato”Octavianus bouwde zijn macht langzaam,maar zeker op.Hij kreeg in 27 v.Chr. van de Senaat de eretitel ”Augustus”(De Verhevene).Er ontstond toen de regeringsvorm oftewel keizerschap.His slaagde waar Cezar faalde,want hij liet zich niet tot dictator uitroepen,hij was niet constant consul.Hij voerde maar belangrijke maatregelen,zoals onschendbaarheid van de volkstribunen en aannemen van de titel princeps,zo wilde hij oorlog en onrust in zijn Rijk vermijden. Al dit maakte hem tot een belangrijke en geliefde keizer.

 6. zhaosen zhang Says:

  Verband tussen Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur:
  Vergeleken met de Grieken ware de Romeinen vooral constructeurs. Ze waren technisch erg goed en konden moeilijke constructies maken. Proporties en maatvoering waren niet zo uitgedacht als bij de Grieken. Zoals maar ze hebben ook zelf belangrijke innovaties gadaan zoals de rondboog, het tongewelf en de koepel. Hiermee kun je dus grote ruimten bedekken. De bekendste is het Pantheon(een tempel voor 7 goden).
  Ook vonden zij een soort beton uit waarmee ze snel en doeltreffend allerlei constructies konden maken.

  Pantheon:
  Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 27 v.Chr. En werd gebouwd onder het consulschap van Marcus Agrippa. IN 80 n.Chr werd deze tempel tijdens de grote brand die Rome teisterde,vermoest.

  Het colosseum:
  Een van de bekendste gebouwen is het Colosseum. Dit was een arena en de buitenkant wordt gekenmerkt door rijen rondbogen en tongewelven.

  De Olympische spelen:
  De originele Olympische Spelen werden gehouden in de oude Griekse stad Olympia. Deze stad was sinds de 10e eeuw v.Chr. Een religieuze en politieke ontmoetingsplaats.
  1 Romeinse keizer :Tiberius Claudius Nero
  Imperator Caesar Augustus was de eerste princeps van Rome. Door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse magistraten naar zich te trekken kreeg hij de feitelijke macht over Rome in handen.
  Hij was achterneef van Julius Cezar. Ze won de machtsstrijd die volgde op de moord op Caeaar in het jaar 44v.Vhr. Vanaf 27v.Vhr. Zou hij als prinveps de teugels van het Imperium Romanum in handen houden. Hij maakte ene einde aan een eeuw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de julisch-claudische dynastie.daarna werd Rome weer republiek, maar voerde hij in werkelijkheid een duurzame omvorming to manarchie door. Ook op sociaal-economisch en ander gebied voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door. Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijd van interne vrede, die als Pax Augusta werd aangeduid.

 7. Kaho Lee Says:

  De Romeinen namen veel van de Griekse bouwkunst en beeldhouwkunst over.
  Hierdoor zag je veel verbanden tussen Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur. De Romeinen kopieerden niet alleen Griekse beeldhouwkunst maar verbeterde ze ook. Zo zag je dat in Romeinse beeldhouwkunst bronzen beeldwerken zonder steunstukken waardoor ze toch overeind bleven staan. De Romeinen ontwikkelde ook beton waarmee ze betere bouwwerken konden maken.

  Het Pantheon werd als tempel gebouwd tussen 118 en 125 n.Chr. in Rome. Het Pantheon word nu gebruikt als Rooms Katholieke kerk. Het pantheon beston uit een betonnen koepel met daarin een opening. Dit konden ze voor elkaar krijgen door een techniek als een ronde opening in de koepel tegen aardbevingen en het gebruik van steeds lichter materiaal naarmate je steeds hoger komt.

  Het Colosseum werd in opdracht van keizer Vespasianus in 72 n. Chr. gebouwd om het Romeinse volk te vermaken met evenementen als gladiatorengevechten, bokswedstrijden, boogschieten, wagenren wedstrijden enz. Het grootste amfitheater van het Romeinse rijk is 49m hoog, 188m lang, 156m breed en de buitenmuren hebben een omtrek van 538m.

  De Olympische spelen werden in de oudheid om de 4 jaar gehouden in Olympia ter ere aan de oppergod Zeus. De sporten waren: hardlopen, discuswerpen, speerwerpen, worstelen, wagenrennen enz. De spelers droegen eerst eenvoudige kleding om de heupen maar later gingen ze naakt sporten. De omstandigheden voor de toeschouwers waren slecht. De spelen werden gehouden op warme dagen. Er waren geen wc’s dus de hygiëne was er slecht.

  Nero was de keizer van Rome tussen 13 oktober 54 en 9 juni 68. Hij werd door keizer Claudius geadopteerd en trouwde later met z’n dochter, Claudia Octavia. Claudius werd door zijn vrouw Agrippina vergiftigd en zijn zoon Britannicus vastgezet. Hierdoor kon Nero zonder concurrentie keizer worden. Later had Nero Britannicus vergiftigd en Agrippina uit het paleis weggestuurd waardoor hij alle macht in handen kreeg. Nero hield zich steeds meer bezig met Griekse cultuur en minder met het landbestuur. Hij liet het landbestuur over aan zijn adviseurs.

 8. Kasim Al Aubaide Says:

  Romeinen
  Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur

  Vergeleken met de Grieken ware de Romeinen vooral constructeurs. Ze waren technisch erg goed en konden moeilijke constructies maken. Proporties en maatvoering waren niet zo uitgedacht als bij de Grieken. Zoals maar ze hebben ook zelf belangrijke innovaties gedaan zoals de rondboog, het tongewelf en de koepel. Hiermee kun je dus grote ruimten bedekken. De bekendste is het Pantheon(een tempel voor 7 goden). Ook vonden zij een soort beton uit waarmee ze snel en doeltreffend allerlei constructies konden maken.

  Het Pantheon

  Het pantheon is de bekendste tempel in de wereld. Het werd gebouw tussen 118 en 125 na christus. Het woord pantheon betekent een tempel voor meer goden. Het was de verzamelen plek van alle goden. Ook belangrijkste tempel voor de kiezers. Er zit een groot gat in het dak met een diameter van 43,30 m voor de belichting van de tempel. Het is nu in gebruik als een Rooms katholieke kerk.

  Het colosseum

  Het colosseum-De bekendste Romeinse arena. De zuilen op grondniveau zijn Dorisch, op de eerste verdieping Ionisch en op de tweede Corinthisch. Het Colosseum werd geopend in het jaar 80 n.Chr..Daarin vochten slaven of misdadigers, genoemd gladiatoren tegen elkaar of tegen dieren, voor het vermaak van de volk en keizer.

  De Olympische spelen

  De Olympische Spelen zijn ongeveer 2000 jaar geleden begonnen. Ze werden in het Griekse plaatsje Olympia gehouden. Vandaar ook de naam Olympische Spelen. Olympia was sinds de 10e eeuw voor Christus een religieuze en politieke ontmoetingsplaats. De spelen werden ter ere van de oppergod Zeus gehouden.
  De spelen werden oorspronkelijk op velden voor de tempelgehouden, maar door de groei werd er steeds meer bijgebouwd. De eerste Olympische spelen vond plaats in 776 v. Chr. tot in 393 na Chr. Het werd onderbroken door keizer

  Theodosius I

  • Een Romeinse keizer(Augustus)-G.Octavius(later Augustus) was achterneef van Julius Cezar,die hem adopteerde en later plaats kreeg in zijn testament. Na Cezar’s moord werd Rome weer een republiek. Er ontstond een machtsstrijd tussen Marcus Antonius, Lepidus en Octavius. Ze spraken af dat ze Rome voor 5 jaar zouden leiden. Dit heette de “triumviraat” Octavianus bouwde zijn macht langzaam,maar zeker op. Hij kreeg in 27 v.Chr. van de Senaat de eretitel ”Augustus”(De Verhevene).Er ontstond toen de regeringsvorm oftewel keizerschap. Hij slaagde waar Cezar faalde, want hij liet zich niet tot dictator uitroepen,hij was niet constant consul. Hij voerde maar belangrijke maatregelen,zoals onschendbaarheid van de volkstribunen en aannemen van de titel principes, zo wilde hij oorlog en onrust in zijn Rijk vermijden. Al dit maakte hem tot een belangrijke en geliefde keizer.

 9. andrews Says:

  ROMEINEN
  De romeinen hebben de sculpturen en achitectuur gekopierd van de grieken. De enige verschil is dat de griekse beelden zijn gemaakt van brons en die van de romeinen is gemaakt van steen. De beelden van de romeinen wwaren niet naakt.

  Het pantheon
  Het ligt aan de Piazza della rotonde en is het grootste en het langst bewaarde monument uit de Romeinse oudheid. Het Pantheon was een tempel voor alle goden. Het is omstreeks 125 na Chr. ontworpen en gebouwd door de philhelleense keizer Hadrianus.

  Het colosseum
  Het Colosseum is een heel groot amfitheater en vrijwel het beroemdste gebouw van de Romeinen dat er ooit was. Het werd genoemd naar de Colossus van Nero waar het dichtbij stond. Het is het grootste Amfitheater uit de oudheid. De toegang was gratis! Het Colosseum werd geopend in het jaar 80 na Chr. en op die dag werden 5000 dieren en mensen gedood.

  De olympische spelen
  De Olympische Spelen uit de Oudheid noemt men ook wel de Klassieke of Antieke Olympische Spelen. Zij zijn waarschijnlijk ontstaan uit offerplechtigheden die de oude Grieken uitvoerden om hun goden gunstig te stemmen. De eerste Olympische spelen werden gehouden in Griekenland. De naam Olympische spelen komt van de heilige plaats Olympia. De Grieken aanbidden hun oppergod Zeus. In 394 na Christus stopten de Grieken met de Olympische spelen. Dat kwam omdat de Romeinen hun land hadden veroverd en de Romeinen.Geloofden niet in de Griekse goden. In 1890 ongeveer begonnen de Olympische spelen opnieuw. Het idee om weer opnieuw te beginnen kwam van de fransman: Pierre de Coubertin. Doordat alle landen dan samen zouden komen en samen te zouden sporten werden ze ook steeds meer met elkaar bevriend.

  Julius Caesar
  Julius Caesar was een uitstekend militair bevelhebber en een groot staatsman. Hij was zeer geliefd bij de bevolking omdat hij de schitterende volksspelen in Rome betaalde. Als bevelhebber breidde hij het toenmalige Romeinse Rijk verder uit door Gallië te veroveren. Gallië was het gebied waar nu Frankrijk, België en Zwitserland liggen.

 10. samir b Says:

  Verband tussen Griekse en Romeinse architectuur en sculptuur:
  De romeinen namen veel van Grieken over zoals, hun bouwkunst en hun beeldhouwkunst.
  Hierdoor zie je veel vergelijken tussen de Griekse en de Romeinse architectuur.
  De Romeinen waren vooral constructeurs vergeleken met de Grieken.

  Het Pantheon:
  Het Pantheon is een goed voorbeeld van het nieuwe beton dat de Romeinen hadden ontwikkeld.

  Het Colleseum:
  Dit was een arena waar gladiatoren vochten tegen dieren.
  Het Colleseum staat bekend om zijn rondbogen en tongewelven.

  De Olympische Spelen:
  Dit is een eeuwen oud toernooi dat oorspronkelijk alleen voor soldaten was.
  Elke wanneer het toernooi begon was het weer kijken hoeveel mensen er dit keer dood gingen.

  Ceasar:
  Hij was een een legeraanvoerder voordat hij aan de macht kwam.
  Ceasar had epilepsie.
  Brutus vermoordde hem.
  Ceasar was verbaasd dat Brutus ook in het complot zat en hij zei y tu.
  Ceasar is een van de bekendste romense keizers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: