Prehistorie

Geef een definitie van de volgende termen:

1- De Prehistorie
2- Welke verschillende manieren van grottekeningen zijn er (noem er min 2)
3- Wat is beeldtaal?
4- Geef voorbeeld van hedendaagse beeldtaal

Advertenties

14 Reacties to “Prehistorie”

 1. Fien Maandag Says:

  – De Prehistorie

  Prehistorie betekend voor geschiedenis. De volken in deze tijd konden nog niet lezen en schrijven. Ze hadden wel veel culturele uitingen als grotschilderingen, bouwwerken en kleine beeldjes. De prehistorie is op verschillende momenten op verschillende plaatsen afgelopen omdat ze niet overal tegelijk konden schrijven. In Nederland is de prehistorie rond 50 voor Christus afgelopen.

  – Welke verschillende manieren van grottekeningen zijn er (noem er min 2)

  De grottekeningen werden met verschillende materialen gemaakt. Bijvoorbeeld met krijtstift van vuursteen, penselen van dieren haar of gewoon met hun vingers. Als verf werd klei van verschillende plaatsen gebruikt zodat dat ze verschillende kleuren hadden.
  – Wat is beeldtaal?

  Beeldtaal is taal zonder letters, woorden of zinnen. het zijn plaatjes die je iets vertellen.

  – Geef voorbeeld van hedendaagse beeldtaal

  Pictogrammen, bijvoorbeeld een niet roken bordje of het mannen en vrouwen teken bij de wc’s.

 2. Raoel Says:

  Hoofdstuk 1 – Prehistorie

  Algemene informatie
  Prehistorie oftewel voorgeschiedenis (Pre betekent voor en historie is geschiedenis) is een enorm lange periode die is opgedeeld in kleinere periodes. Deze periodes zijn dan tijden waarin de volkeren nog niet over henzelf schreven, maar henzelf uitbeelden met behulp van culturele uitingen en vormen van kunst. Het einde van de prehistorie voor een volk is, wanneer ze hun eigen culturele uitingen en religieuze doeningen vastleggen.
  Dus kan je zeggen dat elk volk hun eigen prehistorie periode heeft, aangezien sommige culturen/ volkeren zichzelf minder snel ontwikkelen dan de ander.
  In Nederland is de prehistorie afgelopen rond 50 voor christus.
  Grottekeningen
  Grottekeningen zijn beeldende taferelen die meestal op de wanden in grotten getekend zijn, hoewel je ze ook op rotsen kan vinden. Heel veel van deze tekeningen bevatten hele jacht taferelen.

  Hoe werden de tekeningen aangebracht?
  Er zijn verschillende manieren om de verf aan te brengen toegepast:
  1. Vingers werden in verf gedoopt(leem, koolstof, bloed) en dan aangebracht op de wand.
  2. Met behulp van riet(rietje) bliezen ze de koolstofpoeder of ander opgevangen kleurstof op een vochtige of nat gemaakte wand.
  3. Ze namen de kleurstoffen in de mond en spuwden het weer uit op de wand.

  Beeldtaal
  Beeldtaal is de taal waarbij tekeningen worden gebruikt in plaats van woorden, de grottekeningen zijn hiervan een voorbeeld. Ook hedendaags wordt er veel gebruik gemaakt van beeldtaal.
  Voorbeelden van Beeldtaal hedendaags:
  Hedendaags zijn er miljoenen voorbeelden voor beeldtaal: smileys, verkeersborden en icoontjes op de computer. 😛

 3. Anita Ebrahimi Says:

  Hoofdstuk 1 Prehistorie

  De prehistorie is een enorm lange periode die weer in kleinere tijdperken is verdeeld zoals de Steentijd, IJzertijd etc. De prehistorie was de tijd waarin mensen nog niet konden lezen en schrijven. Ze leefden van de jacht op wilde dieren. De prehistorie was ongeveer tienduizend tot tweeduizend jaar geleden, en de mensen leefden er als beesten. In de ontwikkelde de mens zich tot homosapiens. De prehistorie is de periode dat de mens nog niet kon schrijven.

 4. Anita Ebrahimi Says:

  Er zijn meerdere soorten van Grottekeningen. Je had grottekeningen zoals die in Lascaux, die gingen over de jacht. Je had verschillende soorten wijzen van het aanbrengen van de figuren op de wanden. Een daarvan was het graveren, de cro – magnonmens was de eerste die met gebruik van stenen in de wanden tekeningen figuurtjes maakten in de grotten. Ook had je gewone tekeningen die met ‘verf’ werden aangebracht, voor deze kunstwerken werden verschillende materialen gebruikt. Ze tekenden met krijtstiften van vuursteen, gebruikten penselen van dierenhaar of soms hun vingers. Voor de kleuren gebruikten ze klei van verschillende plaatsen, er werd ijzererts gebruikt voor de felle roodbruine kleuren. De materialen werden verkruimeld en als krijt gebruikt. Ook konden ze door een hol bot naar buiten geblazen worden. De mensen konden ook gebruik maken van penselen van dierenharen; de kleuren werden dan gemengd met dierenvet, zodat het echt smeerbare verf werd. De grotschilderingen werden kort na de ‘ijstijdmens’ ontdekt, 1878 en ook als paleolithisch gepresenteerd.

 5. Anita Ebrahimi Says:

  Soms krijg je informatie in de vorm van plaatjes in plaats van in woorden. Dit noemen we beeldtaal. Bij taal denken we aan woorden en zinnen met een bepaalde betekenis. Deze taal hebben we nodig om contact te hebben met de mensen om ons heen. Zinnen en woorden kunnen we spreken en horen, schrijven en lezen. Een taal hoort bij een bepaald gebied of land. Sommige talen worden door veel mensen gesproken denk maar aan Engels. Nederlands wordt door veel minder mensen gesproken. Je kunt ook iets vertellen zonder woorden. Met een tekening, foto of plaatje kun je ook iets duidelijk maken. Dit noem je beeldtaal.Beeldtaal is een taal zonder woorden. Met beelden maak je iets duidelijk. Tegenwoordig wordt veel meer beeldtaal gebruikt dan vroeger. Vroeger had je grotschilderingen, dat is een voorbeeld van beeldtaal. Ze konden niet schrijven, maar wel tekenen zo bracht de oermens berichten over.

 6. Anita Ebrahimi Says:

  Een voorbeeld van hedendaagse beeldtaal zijn pictogrammen. Tekeningen met een speciale betekenis noem je pictogrammen. Het handige van pictogrammen is dat ze over de hele wereld begrepen worden. Pictogrammen zijn internationaal. Denk maar eens aan een hartje, bij een hartje denkt iedereen gelijk aan de liefde. Een ander voordeel van pictogrammen is dat je ze heel snel kunt begrijpen. Één tekening en je weet direct wat de bedoeling is. Pictogrammen worden veel in het verkeer gebruikt. Denk maar eens aan verkeersborden.

 7. Lisa Smit Says:

  – De Prehistorie

  De prehistorie is zo’n tien tot twintigduizend jaar geleden en het eerste tijdperk waarin mensen leefden. Ze konden nog niet lezen en schrijven en leefden als beesten. In de prehistorie werd onder andere het vuur en verschillende gereedschappen uitgevonden. Ook werd er al wel aan kunst gedaan.

 8. Sander Houston Says:

  De Prehistorie
  De periode in de geschiedenis waarin mensen nog niet konden schrijven en er dus geen geschreven bronnen van zijn overgebleven.

  Manieren van Grottekeningen
  Je kan op verschillende manieren een grottekening maken. Je zou het met je vingers of kwast kunnen doen door ze in rood leem te dopen. Een andere manier zou zijn door verf op de muur te blazen. Dit deden ze vroeger door het pigment in een rieten pijpje te stoppen en er vervolgens door te blazen.

  Beeldtaal
  Beeldtaal is zoals de naam al suggereert een manier van communiceren met beeld. Zo kon je zoals ze vroeger deden symbolen tekenen die een betekenis hadden zodat je makkelijk iets duidelijk kon maken. Zo gebruikte de Egyptenaren bijvoorbeeld hiërogliefen als een handschrift in de vorm van kleine symbooltjes zoals bijvoorbeeld een vogel of golfjes om water duidelijk te maken.

  Hedendaagse beeldtaal
  Tegenwoordig gebruiken we ook beeldtaal. Neem bijvoorbeeld het verkeer wat vol zit met symbolen. Ze hebben allemaal betekenis en zijn allemaal makkelijk te herkennen. Doordat ze makkelijk te herkennen zijn weet je ook meteen wat je te doen staat en dat is wel handig in het verkeer. Je hoeft geen lap tekst te lezen over of je nou wel of niet voorrang hebt maar kan dit duidelijk zien. Niet alleen in het verkeer maar overal kom je beeldtaal wel tegen, zo ook op de computer waar iconen allemaal staan voor een programma. Beeldtaal is dus een efficiënte manier om iets duidelijk en snel aan te geven

 9. slun4o Says:

  De Prehistorie:
  Periode waarin nog geen schrift werd gebruikt.Afkomstig van pre(voor)historie(geschiedenis).In de vele beschavingen is de prehistorie op verschillende perioden afgelopen.het is een zeer lange periode verdeeld in kleinere tijdperken(Steentijd,Ijzertijd,Ijstijd enz.)

  Welke verschillende manieren van grottekeningen zijn er (noem er min 2):
  In Lascaux en Altamira of zelfs de oudste in Chauvet zijn er verschillende tekeningen in mate en onderwerp ontdekt.Er zijn onder andere paarden,handafdrukken,mammoeten en neushoorns getekend.Als materiaal gebruikten de bewoners bloed,houtskool en plantenolieen.De betekenis is nog onduidelijk.Mischien hadden ze een religieuze betekenis,of dienden ze als een ritueel voor een succesvolle jacht.

  Wat is beeldtaal?:
  Soms kan je iets vertellen zonder woorden,door een tekening,foto of plaatje.Dat is beeldtaal.Een taal zonder woorden.Met beeldtaal maak je iets duidelijk.Tegenwoordig wordt meer beeldtaal gebruikt dan vroeger

  Geef voorbeeld van hedendaagse beeldtaal:
  Tegenwoordig is beeldtaal overal, op straat,op tv,in de supermarkt.Voorbeelden zijn de reclameposters,reclames op tv,mode,voedsel.Moderne beeldtaal krijgt ook wel soms veel kritiek door organisaties en kunstenaars,doordat het negatieve of controverciele gedachten brengt in de publiek.

 10. zhaosen zhang Says:

  De prehistorie: pre betekent voor en historie is geschiedenis. Dit is de periode waarin de volken nog geen schriften gebruikt, dat betekent er was geen geschiedenis word geschreven. Als er iemand een schrift gebruikt betekent dat prehistorie afgelopen is . de prehistorie is een lange periode die in paar kleinere tijdperken zoals Steentijd, IJzertijd(enz.) is in te delen.

  Verschillende manieren van grottekening: Grotschilderingen zijn eigenlijk een eerste uiting van de ontwikkeling van kunst bij de mens. Daar ontstaand veel manieren van grottekening als Niaux, lascaux en Altamira. Deze grotten in Niaux hebben hun beroemdheid te danken aan de grote ronde zaal, de “Salon Noir” waar honderden bizons, steenbokken, herten en paarden tot leven komen.

  Beeldtaal: de beeldtaal is de taal van de beeld dat is de taal zonder woord dat is de betekenis van de beeld. Wat beeld wilt zeggen.

 11. Kaho Lee Says:

  De prehistorie wordt gezien als de periode waarin een volk of cultuur nog geen schrift heeft. Het begint met het verschijnen van de mens en eindigt pas als het volk een eigen schrift heeft.

  Grottekeningen zijn kunstvoorstellingen op wanden en plafonds in grotten. Er zijn verschillende technieken voor het maken van deze schilderingen. Een manier is het dopen van je vinger in rode leem en dan gaan tekenen. Een ander manier is het verzamelen van kleurpigmenten in holle rietpijpjes en dan op vochtige oppervlakten blazen.

  Beeldtaal is een manier van communiceren waarbij geschreven- of gesproken taal vervangen wordt door beelden (tekeningen, symbolen, pictogrammen enz.)
  Verkeersborden zijn voorbeelden van hedendaagse beeldtaal

 12. Kasim Al Aubaide Says:

  Prehistorie(voorgeschiedenis)

  – De prehistorie was de tijd waarin mensen nog niet konden lezen en schrijven. Ze leefden van de jacht op wilde dieren.
  – De prehistorie was ongeveer tienduizend tot tweeduizend jaar geleden, en de mensen leefden er als boeren of jagers.
  – In de prehistorie leefde eerst iedereen van de jacht op dieren.
  – mensen die in de prehistorie leefden gingen af en toe dieren slachtten. Ze hadden altijd genoeg vlees, omdat ze de dieren fokten.
  – En er bestond alleen stenen gereedschap.
  – Het leven was toen veel moeilijker veel mensen stierven jong, Omdat er geen geneesmiddelen waren.
  – Na de ijstijd was er veel meer voedsel.
  – Er kwam een eind aan de prehistorie toen de mensen, leerden schrijven.

  Verschillende Manieren van grottekeningen

  grottekeningen waren de eerste manieren waarop men probeerde zich te uiten en ook te onderscheiden. En ook de eerste uiting van de ontwikkeling van de kunst bij de mens. Je kunt grottekeningen maken door met een scherp object (ivoor) enkele tekeningen om een muur te laten maken. Je kunt het ook door een voorwerp tegen een zacht materiaal te drukken. Er ontstond veel manieren van grottekening als Niaux, lascaux en Altamira. Deze grotten in Niaux hebben hun beroemdheid te danken aan de grote ronde zaal, de “Salon Noir” waar honderden bizons, steenbokken, herten en paarden tot leven komen.

  Beeldtaal

  Soms krijg je informatie in de vorm van plaatjes in plaats van in woorden dat wordt beeldtaal genoemd. Naast beeldtaal zijn er ook spreektaal, gebarentaal en lichaamstaal. Voorbeeld van hedendaagse beeldtaal: het werken in de thuiszorg, krijg je hier vaak mee te maken Bijvoorbeeld als je de was moet doen of boodschappen doet. En een andere voorbeelden zijn de reclameposters, reclames op tv, mode, voedsel.

 13. andrews Says:

  PREHISTORIE

  Pre historie is de periode waarin een volk of cultuur nog niet over zichzelf schrijft. Ze leefden van de jacht op wilde dieren. De prehistorie was ongeveer tienduizend tot tweeduizend jaar geleden, en de mensen leefden er als beesten. Er zijn verschillende manieren van grottetekeningen. Bijvoorbeeld ,tijdens verfen word de verf in de mond genomen en op de rotswand gespugd. Je kan ook een scherp object
  van metaal op de rotswand tekenen.

  Soms krijg je informatie in de vorm van plaatjes in plaats van in woorden. Dat noemen we beeldtaal. Voorbeelden zijn de pictogram of de hiërogliefden.

 14. samir b Says:

  De prehistorie:
  De tijd waar er nog geen geschreven bronnen bestonden.
  Er bestonden toen wel ongeschreven bronnen zoals tekeningen en voorwerpen.
  Het einde van de prehistorie was toen het spijkerschrift werd uitgevonden.

  Verschillende manieren van grottekeningen:
  Als je iets gaat offeren dan hebben ze meestal ook tekeningen van goden.
  Een andere amnier als je iets hebt gewonnen of uitgevonden dan zijn daar tekeningen van.

  Beeldtaal:
  Die is een taal waar je geen woorden maar tekeningen gebruikt om iets te vertellen.
  Als je wilde vertellen dat iemand geraakt werd door bliksem, dan tekende je een mannetje die door een soort hoekige sper werd geraakt.
  Later werden er steeds beter beeldtalen gebruik zodat het tekeningen minder tijd kostte.

  Hedendaagse beeldtaal:
  Dit wordt vooral gebruikt in de moderne voorwerpen, zoals pictogrammen bij computers, Ipod’s, verkeersborden en informatieborden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: