Grieken

Griekse Tempel met de typisch Griekse logge zuilen

Detail van een kapitaal en een fries waar je altijd (mythologisch) verhalen ziet verbeeld

oude restanten van het tempel complex op  de acropolis in Athene

Advertenties

12 Reacties to “Grieken”

 1. SR Says:

  – De Griekse tempel had een paar kenmerken zoals; De zuilen, lange palen die soms werden gebruikt als steun voor het gebouw, maar soms ook als versiersel, die om de tempel heen stonden werden versierd met lijnen, bogen etc.

  Nog een kenmerk van de tempels waren Friezen. Dat zijn verhalen van mensen of mythologische wezens afgebeeld in het gebouw. Deze verhalen waren reliëf en bestonden om de grootsheid van de goden.

  Een ander kenmerk is de fresco techniek. Hiermee word bedoeld dat men schildert op een nat oppervlak, zoals nat pleisterwerk. Dit is uniek omdat het water in de verf verdampt en de verf intrekt. Het word dus een deel van de muur waar het op is getekent.

  — Griekse sculpturen spelen ook al een grote rol als toeristentrekkers vandaag de dag.

  We beginnen met de Pre-Archaïsche stijl. Hier was men op een nieuw punt aangekomen, waardoor er bescheiden werd gewerkt. Er waren niet veel grote beelden, maar meer klein en verfijnd. Nadruk werd gelegd op mythologische figuren en dieren zonder oog voor detail.

  Nog een stijl is de Archaïsche stijl. Door invloed van de Egyptenaren begon men grote beelden te maken. Omdat ze groot begonnen te werken werd er meer aandacht gegeven aan details, maar men had nog niet genoeg ervaring. Het resultaat was dat niet elk beeld goed was afgewerkt en dat stukken ruw marmer nog te zien waren. Het middel lag laag door gebrek aan menselijke anatomie, wat betekent dat ze niet wisten hoe het lichaam in elkaar zat.

  Een mooie stijl is de zogenaamde ‘schone stijl’ die dateerde 390 – 329 V.C., tijdens het hoogtepunt van de beeldhouwkunst. Door invloed van sofisten verandert de mens van denkwijze. De mens staat centraal en is uniek, de beelden veranderen en worden elk op een andere manier uniek gemaakt. Vrouwen worden ook naakt afgebeeld en mannen worden natuurlijker in hun vorm. De sculptuurs gaan gedetailleerd te werk.

 2. Fien Maandag Says:

  – De Griekse Tempel (benoem de 3 verschillende stijlen)

  De Dorisch stijl: is de oudste stijl die werd toegepast vanaf de 6de eeuw v. Chr. tot de 4de eeuw v. Chr. Deze stijl is nog redelijk lomp omdat ze nog niet wisten of de zeulen het konden houden

  De Ionisch stijl: is een iets elegantere versie van de Dorisch stijl.

  De Korintische stijl: is nog “mooier”als de Ionisch stijl. nog overdrevener en ge detailleerder.

  – Griekse sculpturen (benoem de 3 verschillende stijlen)

  Archaïsche stijl: van 800 v. Chr. tot 480 v. Chr. Archaïsche betekend vertaald `uit het begin` ?
  Klassieke stijl: ?
  Hellenistische stijl: ?

  – Griekse tragedies
  Is een vorm van drama in het oude Griekenland waarbij het onderwerp altijd een lijdend mens was. Een Griekse tragedie speelde zich altijd in 1 dag af, het draaide altijd om 1 gebeurtenis, had altijd een koor die tussen de scènes door zongen en speelde zich altijd op 1 plek af.

 3. Raoel Says:

  Hoofdstuk 2 –Grieken
  Algemene informatie
  De Griekse beschaving wordt gezien samen met de Romeinse beschaving als de grondleggers van het politieke en juridisch systeem. De Grieken hebben vele goden net zoals de Romeinen, maar bij de Grieken ging het meer om de mens zelf en stonden daardoor minder in dienst van het geloof en diens rituelen. De Grieken waren ook een van de eerste die de wereldse en niet wereldse problemen op filosofische manieren benaderden en het op zo een manier probeerden te verklaren. Wat ze wel deden waar goden bij kwamen, was het Tragedie(drama). Tragedie komt van het woord Tragoodia(treurspel), Deze toneelstukken zijn ontstaan uit eredienst voor de wijngod Dionysos. Naarmate de tijd verstreek kwamen er telkens meer dingen bij kijken, zoals extra rollen, thema’s. Erg opvallend is de manier van communiceren, dit werd gedaan met behulp van zang en muziek. Meestal speelden deze toneelstukken zich af in een Grieks toneel. En ook werden er wedstrijden gehouden hierin tussen mensen.

  Griekse tempels
  De Grieken hadden vele bouwvormen, één van de bekendste vormen waren de tempels. De tempel was een heiligdom die gewijd is aan één bepaalde god.
  In de Griekse bouwkunst onderscheiden we drie stijlen deze stijlen werden zowel bij tempels als bij sculpturen toegepast.

  1. akroterion
  2. sima
  3. tympanon /fronton /pediment
  4. geison
  5. fries
  6. architraaf
  7. abacus
  8. echinus
  9. voluut
  10. zuilschacht
  11. cannelures

  1. De Dorische stijl
  De Dorische stijl is de oudste van de drie bouwstijlen. Tempels die in deze stijl zijn gebouwd zijn behalve in Griekenland ook in Griekse koloniën te vinden. Na de 4de eeuw v. Chr. werd de Dorische stijl niet meer toegepast. Opmerkelijk is de dikke constructie van de pilaren. De bouwers wisten namelijk niet of de constructie wel sterk genoeg zou zijn om het gewicht te kunnen dragen. Na de 5de eeuw v. Chr. werd alles lichter en werden de onderdelen slanker.
  Het kapiteel van de Dorische zuil wordt ook wel een schotel -kapiteel genoemd.
  2. De Ionische stijl
  Er ontstond door de aanraking met andere culturen, zoals de Egyptische, een stijl die mooier en eleganter was dan de Dorische: de Ionische stijl. De ze stijl komt vooral voor op de Griekse eilanden, maar ook op Griekenland zelf.
  De Ionische zuil wordt bekroond door een gekruld voluutkapiteel en heeft in tegenstelling tot de Dorische wel een basement(betonen blok, waarin de pilaar word gezet). Bij Ionische tempels bestaat de architraaf( het gedeelte boven de abacus) uit drie balken en is het fries(driehoekige tekening) voorzien van een doorlopende voorstelling.

  3. De Korinthische stijl
  De Korinthische stijl is pas in de vijfde eeuw v. Chr. ontstaan en werd eigenlijk meer door de Romeinen dan door de Grieken toegepast. Deze orde lijkt veel op de Ionische, maar heeft een kelkvormig kapiteel.

  Griekse sculpturen
  De Griekse sculpturen zijn de meest bijzondere sculpturen qua bouw vorm en bouw materiaal.
  De sculpturen zijn meestal helemaal van brons gemaakt. Eerst werd er een vorm gemaakt(mal) die werd dan met brons gegoten. Hoewel ze niet over de moderne technologie beschikken die wij hebben lukte het ze toch om de sculpturen niet massief te maken, maar hol, ondanks het gewicht waren de Grieken, de enige in staat om standbeelden te maken zonder hulp/ leunstukken en helemaal van brons. Zelfs hedendaags zijn we niet in staat om dat na te doen.

 4. Anita Ebrahimi Says:

  De Grieken geloofden in vele goden, voor al deze goden maakten zij tempels. Die tempels waren geen kerken, ze waren letterlijk de huizen van de goden. Je had drie soorten stijlen, of orden, in welke de tempels gebouwd werden.
  Als eerst had je de Dorische orde.De Dorische orde is de oudste van de drie bouworden. Deze bouwstijl is in de zesde eeuw v. Chr. ontstaan. Kenmerkend voor deze orde zijn zware bouwvormen en kleine overspanningen, de Dorische orde was nogal kaal.
  De bouwmeesters wisten in het begin namelijk nog niet zeker of de steenconstructie wel sterk genoeg zou zijn.Het eenvoudige kapiteel van de Dorische zuil wordt ook wel een schotelkapiteel genoemd. Tempels die in de Dorische orde gebouwd zijn, hebben meestal een fries dat opgedeeld is in metopen en trigliefen.

  Hierna had je de Ionische orde. De Ionische zuil wordt bekroond door een gekruld voluutkapiteel en heeft – in tegenstelling tot de Dorische – wel een basement. Bij Ionische tempels bestaat de architraaf doorgaans uit drie horizontale balken en is het fries voorzien van een doorlopende reliëfvoorstelling. De Ionische orde heeft wat meer pracht en praal dan de Dorische orde.

  Als laatst had je de Corinthische orde. De Corintische orde is pas in de vijfde eeuw v. Chr. ontstaan en is eigenlijk meer door de Romeinen dan door de Grieken toegepast. Deze orde lijkt veel op de Ionische, maar heeft een kelkvormig kapiteel met de bladervorm van een acanthusplant. Het laat zien hoe goed de Grieken waren in het bouwen van tempels, het had vele verschillende figuurtjes.

  De Grieken bouwden ook befaamd in het bouwen van sculpturen. Je had 3 soortenperioden met verschillende stijlen. De Archaïsch, Klassieke en Hellenistische periode. In de Archaïsch periode (700 – 500 v. Chr.) worden vooral ‘stilstaande’ beelden gemaakt. Een veel gebruikte voorbeeld was kouroi ‘ lopende jonge’.
  Hierna had je de Klassieke periode (ca 500 – 400 v. Chr.). In deze periode waren beeldhouwers zeer bedreven in het maken van het perfecte lichaam. Beeldhouwers proberen het lichaam zo echt mogelijk te maken, maar het gezicht heeft een vrij neutrale uitdrukking. Als laatst had je de Hellenistische periode ( ca 350 – 30 v. Chr.). Beeldhouwers waren in deze periode voornamelijk bezig met ruimtelijke illusie. Hiermee wordt bedoeld dat de beelden meer ruimte gebruiken, er worden als het ware echt verhalen uitgebeeld.De nadruk ligt dus niet meer op de vorm.

  Uit erediensten voor de wijngod Dionysus zijn tragedies voortgekomen. Tragedies zijn ernstige dramatische toneelstukken. De stof ervoor werd vrijwel uitsluitend ontleend aan de mythen en sagen; daarop is slechts één uitzondering bekend. Het verhaal was vrijwel altijd hetzelfde. De protagonist, een hoogstaand mens, komt in botsing met een hogere macht die hij niet begrijpt. Hoe meer hij erachter probeert te komen hoe slechter het met hem afloopt.

 5. Sander Houston Says:

  De Griekse Tempel
  Dorische bouworde
  Ionische bouworde
  Korinthische bouworde

  Griekse sculpturen
  Proto-Geometrische
  De proto-geometrische periode was eigenlijk begin van de geometrische en was ook maar een vrij korte periode. Uit deze periode is dan ook niet veel overgebleven.
  Geometrische
  De geometrische periode liep van 900-700, deze periode begint met mooier versierd aardewerk in de hoofdstad Athene die zich daarna over de hele wereld verspreid. Ze begonnen met decoraties zoals banden met meanders en geometrische vormen, later zo rond 775 voor Christus begonnen ze menselijke figuren en dieren te gebruiken.

  Archaïsche
  Archaïsche periode liep van 720 tot 480 voor Christus. Aan het begin van deze periode begonnen ze met het overnemen van wat meer Oosterse motieven. Daar ontstonden vaste verhoudingen voor beeldhouwwerk.

  Griekse tragedies
  Een voorstelling met als genre drama. In Griekse tragedies stond vroeger altijd het lijdende mens centraal. Het ging dan om een gebeurtenis die op een plek en in 1 dag afspeelde. Vaak werd deze begeleid door een koor.

 6. slun4o Says:

  De Griekse Tempel:
  De drie verschillende bouwstijlen zijn Dorisch,Ionisch en Corinthisch.Ze staan van oudste naar jongste.

  Dorisch(700-500 v.Chr.)- De zuilen staan direct op het stylobaat(vloer),het kapiteel is een simpele ronde vorm die uitloopt naar een vierkante abacus.Het was een sobere stijl met een strenge uitstraling en een stevige mannelijke basis.

  Ionisch(6de-5de eeuw v.Chr.)- De Iomische zuil staat wel op een basis,het kapiteel heeft een soort’krullen’die voluten heten.Het had een elegante vrouwelijke basis.

  Corinthisch(5de eeuw v.Chr.)- Deze stijl lijkt veel op het Ionisch,maar het grote verschil is het kapiteel.Het is mooi gedekoreerd en waarschijnlijk uigevonden door de bouwmeeester Callimachus.

  De Griekse Sculpturen:
  In deperioden Archaisch,Klassiek en Hellenistisch verschillen de bouwwerken. De sculpturen werden vanuit een bepaald idee gemaakt. Het was eigenlijk steeds hetzelfde beeld.In de Klassieke periode probeert men ze steeds beter te maken en in de laatste periode krijgen ze meer expressionisme.

  Archaisch(700-500 v. Chr.)- In deze periode werd de beeldhouwkunst de belangrijkste kunstvorm als meest bekende de kouroi-lopende jongelingen.Ze hebbem veel overeenkomst met de Egyptische beeldhouwkunst,maar de kouros(mannen) kent hierbij wel openingen in het sculptuur.

  Klassiek(ca 500-400 v. Chr.)- In deze periode komt een soort humanisme op en beeldhouwers raken zeer bedreven in het perfect weergeven van het menselijk lichaam.Dus de nadruk ligt op de anatonomie.

  Hellenistisch(ca 350-30 v. Chr.)- Hierin stapt men af van de focus op de lichamelijke vorm en de werken worden dynamischer.Het is bedoelddat de beelden de ruimte om hen gebruiken en zijn ze inhoudelijk veel dramatischer en verhalender.

  Griekse Tragedies:
  Tragoodia betekent ernstig drama.In de loop van jaren zijn steeds meer elementen toegevoegd zoals tweede en deerde speler. De speler komt in botsing met een hogere macht noodlot,passies etc.). In de Griekse toneelstukken waren er geen vrouwen,dus men kledde zich soms als vrouw. In deze voorstellingen bevond zich altijd een belangrijke les voor de grieken, ze moesten van hun fouten leren.

 7. Merel Brouwer Says:

  2 – Grieken

  – De Griekse beschaving (700 – 140 B.C.) wordt gezien als de basis van de westerse cultuur, ze hadden veel aandacht voor de mens zelf en waren de grondleggers van het politieke en juridische systeem.

  – De Griekse Tempel bestaat uit vijf basis dingen (zie plaatje). De Griekse bouwstijl wordt vaak in drieperiodes verdeelt, het verschil is vooral goed te zien aan het zuil en kapiteel (zie plaatje).
  Bouwstijlen:

  Dorisch – 700-500 B.C.- Het oudste en kenmerkend aan zijn logheid en simpelheid

  Ionisch – 6de en 5de eeuw voor Chr.- Voetstuk wordt gebruikt, slankere zuil en kapiteel met twee krullen (komt uit west Turkije)

  Korintisch – 5de eeuw voor Chr. – Voetstuk wordt uitgebreid, alles is meer versierd

  – Griekse sculpturen, de Griekse beeldhouwkunst wordt verdeelt in drie periodes:

  Archais – 700-500 B.C. – formalistisch, lopende jonge mannen(kouroi) en vrouwen(koré) die er allemaal hetzelfde uitzagen

  Klassiek – 500-400 B.C. – Hoogtepunt (ook in drama, filosofie en wetenschap) ze probeerden het menselijk lichaam qua anatomie zo perfect mogelijk na te maken = Ideaalbeeld.

  Hellenistisch – 350-30 B.C.. – Beeldhouwwerken werden dramatischer en er werden echt verhalen mee vertelt

  – Griekse tragedies ofwel treurspelen, zijn toneelstukken over de botsing tussen de mens en de hogere machten zoals het noodlot, natuurwetten en passies. Dit speelde zich af in speciale theaters (plaatje), in de toneelstukken kwamen in de loop der tijd meer spelers voor. De treurspelen zijn voortgekomen uit erediensten voor Dionysos, de wijngod.

 8. zhaosen zhang Says:

  De Griekse Tempel: De Griekse bouworden, Dorisch, Lonisch en Corinthisch, zijn voor lange tijd bepalend geweest in de architectuur. Met uitzondering van de Middeleeuwen zijn de vormen, maten en proporties van het Griekse bouwen overal terug te zien.

  De Dorische orde
  De Dorische orde is de oudste van de drie bouworden. Deze bouwstijl is in de zesde eeuw v. Chr. ontstaan op de Peloponnesos. Tempels van deze orde zijn behalve in Griekenland ook in de oorspronkelijke Griekse koloniën langs de Middellandse-Zeekust te vinden. Na de vierde eeuw v. Chr. werd de Dorische stijl niet meer toegepast. Kenmerkend voor deze orde zijn zware bouwvormen en kleine overspanningen. De bouwmeesters wisten in het begin namelijk nog niet zeker of de steenconstructie wel sterk genoeg zou zijn. Vanaf de vijfde eeuw v. Chr. werd de constructie lichter en werden de onderdelen slanker.

  De Ionische orde
  In Turkije ontstond door de aanraking met andere culturen, zoals de Egyptische, een stijl die eleganter en weelderiger was dan de Dorische: de Ionische orde. De Ionische orde komt vooral voor op de Griekse eilanden van de Egeïsche Zee, maar ook op het Griekse vasteland. De Ionische zuil wordt bekroond door een gekruld voluutkapiteel en heeft – in tegenstelling tot de Dorische – wel een basement. Bij Ionische tempels bestaat de architraaf doorgaans uit drie horizontale balken en is het fries voorzien van een doorlopende reliëfvoorstelling.

  De Korinthische orde
  De Korintische orde is pas in de vijfde eeuw v. Chr. ontstaan en is eigenlijk meer door de Romeinen dan door de Grieken toegepast. Deze orde lijkt veel op de Ionische, maar heeft een kelkvormig kapiteel met de bladervorm van een acanthusplant.

  Griekse sculpturen:Inde Griekse kunsten cultuurgeschiedenis onderscheiden we enkele perioden. De drie bekensdste zijn de Archaische , Klassieke En Hellenistisch is. De sculpturen worden vanuit een bepaald idee gemaakt; hoe hoort een beeld er uit te zien. De makers maken eigenlijk steeds hetzelfde beeld.

  Archaisch(700-500v.Chr.):
  Archaisch komt van het Griekse woord archos en dat betekent ‘oud(ste)’. In deze periode werd de beeldhouwkunst de belangrijkste kunstvorm. Meest bekend zijn de zogenaamde kouroi; lopende jongelingen. De jonge vrouwen, kore, dragen meestal een gewaad en hebben hun oorsprong uit het Midden-Oosten. De jonge mannen, kouros, zijn naakt. Zij hebben veel overeenkomsten met de Egyptische beeldhouwkunst. Een groot verschil echter is dat de Griekse kouros wel /openningen in het sculptuur kent. De lichamen zijn nog steeds erg gestileerd.

  Klassiek(ca 500-400v.Chr.):
  De klassieke periode is de Gouden Eeuw van Griekenland. Niet alleen in de beeldende kunst zie je hoogtepunten, ook in de filosofie, drama en wetenschap is dit aan te wijzen.
  Indeze periode komt er een soort humanisme op. Men raakt geinteresseerd in de mens. Beeldhouers raken zeer bedreven in het perfect weergeven van het menselijk lichaam. Er is een balans tussen het zo echt mogelijk weergeven en de abstractie van de vorm. De gezichtuitdrukkingen zijn vrij onpersoonlijk, de nadruk ligt op de anatomie.

  Hellenistisch(ca 350-30v.Chr.):
  Het Hellenisme valt samen met de veroveringen van Alexander de Grote. Hij krijgt het hele Midden-Oosten in bezit. De macht van de Griekse poleis zou verzwakken en het centrum van de macht kwam oostelijker te liggen. Het Hellenisme is een versmelting van de Griekse cultuur en culturen uit het Nabije-Oosten.
  In deze periode stapt men af van die focus op de lichamelijke vorm zoals we zagen bij de Klassieke periode. De hellenistische beeldhouwwerken zijn dynamischer, vooral vergeleken met de Klassieke die statisch zijn.
  Griekse tragedies: Tragoodia betekent treurspel, ernstig drama. Deze toneelstukken zijn voortgekomen uit de erediensten voor de wijngod Dionysos. Schrijvers als Aeschylus, Sophokles en Euripides voegden steeds meer elementen toe zoals tweede derde speler.
  Euripides was degene die de protagonist toevoegde; De protagonist, een hoogstaand mens, komt in botsing met een hogere macht die hij niet begrijpt: noodlot, natuurwetten of passies. Hoe meer hij die tracht te begrijpen, hoe meer hij vecht en hoet meer hij zijn eigen graf delft.

 9. Kaho Lee Says:

  Griekse tempels waren plekken waarin de Grieken hun geloof beleden in de goden. Griekse tempels konden in 3 verschillende stijlen worden gebouwd.

  • Dorisch (700-500 v.Chr.) : Hierbij waren de verhoudingen zwaar. Het materiaal dat gebruikt werd was ruw en dik. Er waren weinig versiering.
  • Ionisch (6e-5e eeuw v.Chr.) : Hierbij waren de zuilen wat slanker. De meest opvallende kenmerk is dat de zuilen op voeten ( holle- of bolle torens) stonden en over versierde kapitelen bezaten
  • Korinthisch (5e eeuw v.Chr.) : Hierbij verdwenen de cannelures ( verticale groeven in een zuil) en de fries betond alleen maar uit reliëf.

 10. Kasim Al Aubaide Says:

  GRIEKEN

  • De Griekse Tempel: De drie verschillende bouwstijlen zijn Dorisch, Ionisch en Corinthisch. Ze staan van oudste naar jongste.

  – Dorisch(700-500 v.Chr.): De zuilen staan direct op het stylobaat(vloer), het kapiteel is een simpele ronde vorm die uitloopt naar een vierkante abacus. Het was een sobere stijl met een strenge uitstraling en een stevige mannelijke basis.

  – Ionisch (6de-5de eeuw v.Chr.): deze orde komt uit Ionie (nu west-Turkije). Het is vanaf de zesde-eeuws v. Chr. gebouwd. Wat het verschil maakt tussen dat en Dorisch is dat de zuil wel op een basis staat. In andere woorden zegt Vitruvivu dat het Dorisch een stevige mannelijke basis had en het Ionisch een elegante vrouwelijke basis had. Het kapitaal heeft een soort krullen (voluten).

  – Corinthisch(5de eeuw v.Chr.): Deze stijl lijkt veel op het Ionisch, maar het grote verschil is het kapiteel.Het is mooi gedecoreerd en waarschijnlijk uitgevonden door de bouwmeester Callimachus.

  Griekse sculpturen kouroi

  Dit is het eerst Griekse beeld en de techniek die gebruikt werd, was overgenomen van de Egyptenaren. De beelden hadden vier mogelijke functies, ten eerste moesten ze de goden voorstellen, ten tweede als gewone kunst voorwerp, ten derde dienden ze als gedenkteken voor een overledene en ten vierde werden ze op tympanons van tempels gezet. Er zijn drie verschillende stijlen die tot het Griekse sculpturen benoemd:

  – Archaïsch(700-500 v. Chr.): In deze periode werd de beeldhouwkunst de belangrijkste kunstvorm als meest bekende de kouroi-lopende jongelingen. Ze hebben veel overeenkomst met de Egyptische beeldhouwkunst, maar de kouros(mannen) kent hierbij wel openingen in het sculptuur.

  – Klassiek( ca. 500 – 400 v.Chr.): De klassieke periode is de gouden eeuw van Griekenland. Niet alleen in de beeldende kunst zie je hoogtepunten, ook in de filosofie, drama en wetenschap is dit aan te wijzen.

  – Hellenistisch ( ca 350 – 30 v.Chr.): Hierin stapt men af van de focus op de lichamelijke vorm en de werken worden dynamischer. Het is bedoeld dat de beelden de ruimte om hen gebruiken en zijn ze inhoudelijk veel dramatischer en verhalende.

  • Griekse tragedies-Tragoodia betekent ernstig drama. In de loop van jaren zijn steeds meer elementen toegevoegd zoals tweede en de derde speler. De speler komt in botsing met een hogere macht(noodlot,passies etc.) In de Griekse toneelstukken waren er geen vrouwen,dus men kleedde zich soms als vrouw. In deze voorstellingen bevond zich altijd een belangrijke les voor de Grieken, ze moesten van hun fouten leren.

 11. andrews Says:

  De 3 verschillende stijlen van de Griekse tempels zijn
  Dorisch – Dorisch is de meest eenvoudige en robuuste van de drie klassieke Griekse zuilen orden.

  Ionisch – Een variant van de Griekse classistische bouwstijl afkomstig van de Ionische eilanden.

  Corinthisch – Een variant van de Griekse classistische bouwstijl uit Corinthie.

  De griekse sculpturen
  De grieksse sculpturen beelden van staande naakte jongemannen (kouroi) behoren tot de oudste Griekse vrijstaande beeldhouwwerken. De Egyptenaren maakten al duizenden jaren hun beelden op dezelfde manier. Ze tekenden de omtrekken van het beeld op de vier zijden van een blok marmer en hakten dat uit. De Grieken namen de techniek en pose over, maar voegden daar schoonheid aan toe. De beelden hebben veel belangrijke kenmerken:
  Symmetrie, Idealisering van het lichaam, Naakt, Natuurgetrouwe weergave en Figuur kijkt recht voor zich uit.
  De beelden hadden vier functies.
  – De beelden konden goden voorstellen
  – Ze konden ook gewone kunstvoorwerpen zijn
  – Ze werden op de tympanons gezet
  – En de laatste dienden ze als gedenkten voor een overleden.

  De Griekse tragedies gingen vooral over mensen die in strijd waren met hun eigen gevoelens, zoals haat en liefde. Elke tragedie had dezelfde kenmerken:
  Bijv: Alles speelde zich op één plaats af. Wat ergens anders afspeelde, werd verteld door een boodschappenjongen/dienaar. Dit werd zo gedaan vanwege het probleem dat de Grieken het decor niet konden verwisselen.

 12. samir b Says:

  De Griekse Tempel:
  De Dorische Orde, kenmerk van de deze stijl is de zuil.
  De zuilen staan direct op het stylobaat.
  Deze stijl werd ook wel beschreven als een stevige mannelijke basis.
  De Ionische Orde, hier is de zuil een stuk smaller.
  Het kapiteel heeft krullen.
  Deze stijl was elagant en vrouwelijk.
  De korinthische Orde, gecreeërd door Callimachus.
  Deze stijl lijkt op die van de Ionische stijl alleen het verschil zit hem in het kapiteel.

  Griekse Sculpturen:
  Archaïsch, de lichamen waren gestileerd, er zaten openingen in waar het het hoorden.
  Het was niet een vast blok beton.
  Klassiek, bij deze stijl is er een balans tussen het beeld zo echt mogelijk laten lijken en de abstractie vna de vorm.
  De nadruk ligt hier op de anatomie en niet op de gezichtuitdrukkingen.
  Hellenistisch, de beeldhouwwerken zijn veel dynamischer vooral als ze moet vergelijken met de klassieke stijl.

  Griekse tragedies:
  Het begon allemaal bij Dionysis.
  Zijn verhalen werden vaak gebruikt in toneelstukken.
  De toneelstukken die vaak gebruik maaktte van zijn verhalen waren meestal satyrisch.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: