Encyclopedie

Wekom bij de Weblog van de encyclopedie
Hier vind je de onderwerpen en de woorden die je moet behandelen in je eigen encyclopedie.

Je kunt per onderwerp je woorden posten!
Als je alles compleet hebt krijg je een cijfer
Het cijfer is 50% van je Toets aan het eind van het jaar

Succes

Advertenties

Eén reactie to “Encyclopedie”

 1. Raoel Says:

  Hoofdstuk 1 – Prehistorie

  Algemene informatie
  Prehistorie oftewel voorgeschiedenis (Pre betekent voor en historie is geschiedenis) is een enorm lange periode die is opgedeeld in kleinere periodes. Deze periodes zijn dan tijden waarin de volkeren nog niet over henzelf schreven, maar henzelf uitbeelden met behulp van culturele uitingen en vormen van kunst. Het einde van de prehistorie voor een volk is, wanneer ze hun eigen culturele uitingen en religieuze doeningen vastleggen.
  Dus kan je zeggen dat elk volk hun eigen prehistorie periode heeft, aangezien sommige culturen/ volkeren zichzelf minder snel ontwikkelen dan de ander.
  In Nederland is de prehistorie afgelopen rond 50 voor christus.
  Grottekeningen
  Grottekeningen zijn beeldende taferelen die meestal op de wanden in grotten getekend zijn, hoewel je ze ook op rotsen kan vinden. Heel veel van deze tekeningen bevatten hele jacht taferelen.

  Hoe werden de tekeningen aangebracht?
  Er zijn verschillende manieren om de verf aan te brengen toegepast:
  1. Vingers werden in verf gedoopt(leem, koolstof, bloed) en dan aangebracht op de wand.
  2. Met behulp van riet(rietje) bliezen ze de koolstofpoeder of ander opgevangen kleurstof op een vochtige of nat gemaakte wand.
  3. Ze namen de kleurstoffen in de mond en spuwden het weer uit op de wand.

  Beeldtaal
  Beeldtaal is de taal waarbij tekeningen worden gebruikt in plaats van woorden, de grottekeningen zijn hiervan een voorbeeld. Ook hedendaags wordt er veel gebruik gemaakt van beeldtaal.
  Voorbeelden van Beeldtaal hedendaags:
  Hedendaags zijn er miljoenen voorbeelden voor beeldtaal: smileys, verkeersborden en icoontjes op de computer. 😛

  Hoofdstuk 2 –Grieken
  Algemene informatie
  De Griekse beschaving wordt gezien samen met de Romeinse beschaving als de grondleggers van het politieke en juridisch systeem. De Grieken hebben vele goden net zoals de Romeinen, maar bij de Grieken ging het meer om de mens zelf en stonden daardoor minder in dienst van het geloof en diens rituelen. De Grieken waren ook een van de eerste die de wereldse en niet wereldse problemen op filosofische manieren benaderden en het op zo een manier probeerden te verklaren. Wat ze wel deden waar goden bij kwamen, was het Tragedie(drama). Tragedie komt van het woord Tragoodia(treurspel), Deze toneelstukken zijn ontstaan uit eredienst voor de wijngod Dionysos. Naarmate de tijd verstreek kwamen er telkens meer dingen bij kijken, zoals extra rollen, thema’s. Erg opvallend is de manier van communiceren, dit werd gedaan met behulp van zang en muziek. Meestal speelden deze toneelstukken zich af in een Grieks toneel. En ook werden er wedstrijden gehouden hierin tussen mensen.

  Griekse tempels
  De Grieken hadden vele bouwvormen, één van de bekendste vormen waren de tempels. De tempel was een heiligdom die gewijd is aan één bepaalde god.
  In de Griekse bouwkunst onderscheiden we drie stijlen deze stijlen werden zowel bij tempels als bij sculpturen toegepast.

  1. akroterion
  2. sima
  3. tympanon /fronton /pediment
  4. geison
  5. fries
  6. architraaf
  7. abacus
  8. echinus
  9. voluut
  10. zuilschacht
  11. cannelures

  1. De Dorische stijl
  De Dorische stijl is de oudste van de drie bouwstijlen. Tempels die in deze stijl zijn gebouwd zijn behalve in Griekenland ook in Griekse koloniën te vinden. Na de 4de eeuw v. Chr. werd de Dorische stijl niet meer toegepast. Opmerkelijk is de dikke constructie van de pilaren. De bouwers wisten namelijk niet of de constructie wel sterk genoeg zou zijn om het gewicht te kunnen dragen. Na de 5de eeuw v. Chr. werd alles lichter en werden de onderdelen slanker.
  Het kapiteel van de Dorische zuil wordt ook wel een schotel -kapiteel genoemd.
  2. De Ionische stijl
  Er ontstond door de aanraking met andere culturen, zoals de Egyptische, een stijl die mooier en eleganter was dan de Dorische: de Ionische stijl. De ze stijl komt vooral voor op de Griekse eilanden, maar ook op Griekenland zelf.
  De Ionische zuil wordt bekroond door een gekruld voluutkapiteel en heeft in tegenstelling tot de Dorische wel een basement(betonen blok, waarin de pilaar word gezet). Bij Ionische tempels bestaat de architraaf( het gedeelte boven de abacus) uit drie balken en is het fries(driehoekige tekening) voorzien van een doorlopende voorstelling.

  3. De Korinthische stijl
  De Korinthische stijl is pas in de vijfde eeuw v. Chr. ontstaan en werd eigenlijk meer door de Romeinen dan door de Grieken toegepast. Deze orde lijkt veel op de Ionische, maar heeft een kelkvormig kapiteel.

  Griekse sculpturen
  De Griekse sculpturen zijn de meest bijzondere sculpturen qua bouw vorm en bouw materiaal.
  De sculpturen zijn meestal helemaal van brons gemaakt. Eerst werd er een vorm gemaakt(mal) die werd dan met brons gegoten. Hoewel ze niet over de moderne technologie beschikken die wij hebben lukte het ze toch om de sculpturen niet massief te maken, maar hol, ondanks het gewicht waren de Grieken, de enige in staat om standbeelden te maken zonder hulp/ leunstukken en helemaal van brons. Zelfs hedendaags zijn we niet in staat om dat na te doen.

  Hoofdstuk 3 – Romeinen
  Algemene informatie
  Het Romeinse Rijk was het rijk dat na de 5e eeuw v.Chr. vanuit Rome ontwikkelde en op rond de 2e eeuw na Chr. alle landen rond de Middellandse Zee en een groot deel rond van het midden oosten bevatte.

  Architectuur en sculptuur
  Er worden vele verbanden gelegd tussen de Griekse en Romeinse volkeren, wat vooral opvalt is het gebruik van architectuur en sculptuur die beide grote verschillen hebben.
  De verschillende soorten bouw van de Romeinen hebben een meer gevarieerde architectuur dan de Griekse architectuur. De Romeinse architectuur stelde de muur weer centraal, wat in de Griekse architectuur de zuil was. Verder waren de Romeinse architecten meer bevorderd in het maken van binnenruimten, met name koepels en gewelven. De Romeinen zochten namelijk naar verscheidene mogelijkheden om koepelbouw toe te passen voor hun paleizen, en het Pantheon. Ze ontdekten hierbij dat gietbeton een zeer bruikbaar materiaal was voor gewelven. Beton was tussen de eerste- en derde eeuw voor Chr. ontstaan uit het gebruik van breuksteen en kalk, dit gebruikten de Grieken weer niet.
  Alhoewel er gelijkenissen zijn tussen de Romeinse sculptuurkunst en de Griekse zijn er verschillende kenmerken. In de Griekse kunst wordt de mens vaak geïdealiseerd en vol kracht uitstraling weergegeven, terwijl de Romeinen meer naar realisme toegingen . Net als de oude Grieken gebruikten de Romeinen zowel brons als marmer. Hierbij moet wel gezegd worden dat de Romeinen minder begaafd waren in het sculpturen dan de Grieken. Dit is al uitgelegd in het vorig hoofdstuk.
  Het pantheon
  Het pantheon werd gezien als een van de religieuze plaatsen in het oude Rome, pantheon uit het Grieks vertaalt betekent ‘Elk God’ oftewel geheel goddelijk.
  Vooral de opbouw van het pantheon is miraculeus gedaan, het is namelijk een rond gebouw met verscheidene Korinthische zuilen en een betonnen koepel. De betonnen koepel is hierbij speciaal vervaardigt zodat het zelfs aardbevingen kan weerstaan.

  Wat ook heel belangrijk was voor de Romeinen is de Olympische spelen, deze werden gehouden ten ere van Zeus Olympus om de vier jaar. Bij deze spelen werden alle buurlanden uitgenodigd om mee te doen aan de spelen dus ook de Grieken.

  Hoofdstuk 4 – Vroegchristelijke kunst

  Algemene informatie
  Deze vorm van kunst oftewel bouwkunst werd gebruikt voornamelijk alleen voor christelijke kerken in de vroege christelijke eeuwen. Voor, 313 na Christus werd Christelijke kunst in het geheim gemaakt ter decoratie in de catacomben, de Christenen geloven in de wederopstanding, daarom wilden ze hun lichaam niet laten cremeren en lieten ze deze begraven in de catacomben. Deze catacomben bevinden zich natuurlijk ondergronds en zijn zeer rijkelijk gedecoreerd.

  Een van de christelijke Catacomben, die zich in Rome bevindt.

  Heidens geloof
  Het heidendom is een geloof wat niet gebaseerd is op boeken ( Bijbel, Koran, etc.) in de tijd rond 200 na Christus werd heidendom gezien als barbaars, iets wat niet hoorde en werden dus gezien in de ogen van een Christen als een niet christen, maar in de ogen van een Jood, een niet- jood, met andere woorden als je heiden was werd je dus gezien als barbaars en niet- gelovig.
  Jodendom
  Het Jodendom is een van de oudste religies, die tot de dag van vandaag nog steeds word beoefend. De joodse regels zijn gebaseerd uit informatie van 5 boeken, ook wel het oude testament genoemd.
  Adam en Eva
  Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw, Ze leefden gelukkig in de hemel, God vertelde hun dat ze al het fruit konden eten van de bomen, behalve het fruit van de boom van de kennis van het goed en het kwaad. Zij leefden gelukkig, tot satan Eva verleide en er voor zorgde dat ze toch van de boom vruchten aten, hierdoor werd God kwaad op hen en stuurde hun uit het paradijs. Deze figuren worden in vele religies geprezen, vooral in het Christendom.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: